WAT DOEN WIJ

We worden voor langere tijd uitgezonden door CAMA Zending en hopen in Dakar, de hoofdstad van Senegal te gaan wonen. Sinds 2006 is er in Senegal een internationaal team van de CAMA (CMA) werkzaam. Zij willen een kwalitatieve bijdrage leveren aan de Senegalese samenleving en daarin betrouwbare getuigen van Jezus zijn. Door middel van kennisoverdracht willen ze afhankelijkheid tegengaan en de lokale economie en kerk stimuleren. Zij richten zich in hun missie op diverse gebieden waaronder de medische-, agrarische-, zakelijke- en kerkelijke sector. Hierdoor bouwen zij aan een netwerk van Hoop.

 

Wij zullen als Nederlandse CAMA-lingen aansluiten bij dit team. Jowan zal in het business center gaan werken, waar hij vooral verdere structuur zal aanbrengen en zal netwerken. Dit om de kennisoverdracht te vergemakkelijken en het netwerk uit te breiden. Uiteraard met als hoofddoel: langdurige relaties leggen en Jezus’ Liefde uitdragen. Daarnaast hoopt hij ook een gedeelte van zijn tijd te kunnen besteden aan discipelschap en evangelisatie om de lokale kerk te versterken. Lieneke zal zich vooral richten op de kinderen in het begin en kan misschien een rol vervullen binnen het business center, in het onderwijs of de lokale kerk. Hoe het er precies allemaal uit gaat zien, is nog niet duidelijk maar we verwachten dat dit verder zal uitkristalliseren zodra we gesetteld zijn in Dakar. Maar eerst de taalstudie in Frankrijk.

Mocht je meer willen weten over de missie in Senegal, check it here: www.cmalliance.org

 

CAMA Zending gelooft dat elk persoon de kans moet hebben om Jezus te leren kennen. De grootste nood, armoede, onrecht en vervolging is dat niet iedereen deze kans krijgt. CAMA Zending helpt mensen uit die nood door onder elk volk lokale gemeenten te stichten. Bent u benieuwd naar de organisatie of wilt u meer betrokken zijn bij zending? Kijk dan op www.camazending.nl